מוצרים


Links

:MEASURING INSTRUMENTS
 

KROEPLIN

Made In Germany


 
   
TESA
Swiss Made


 
 
             

KAFER

Made In Germany
 

 
   
SCHWENK

Made In Germany
  

 
 
             

ELEKTROPHISIK
Made In Germany


 
   
BOWERS
Made In England


 
 
             

BAREISS
Made In Germany


 
   
TIME-GOUP

Made In China


 
 
             
 

E.D.A
Made In France
 

 
   
BARCOR
Made In U.S.A


 
 
             

PAV
Swiss Made
 

 
   
THREADMASTER 
Made In England


 
 
             

TESA - TECHNOLOGY

tesa tesa tesa tesa

 
      VERMONT
Made In U.S.A
 

 
 
             


:FORCE TORQE AND MATIRIAL TESTING INSTRUMENTS
 

THONICHI
Made In France
 

 
   
MARK-10
Made In U.S.A


 
 
             

GALDABINI
MadeIn Italy
 

 
   
TESTOMETRIC
Made In England


 
 
             

 VISION
Made In England
 

 
   
MARCEL- AUBERT
Swiss Made


 
 
             

SCHOLLY
MadeIn Germany
 

 
   
PEAK
Made In Japan


 
 
             VISION
Made In England
 

 
   
MOTIC
Made In China


 
 
             


 


THONICHI
Made In France
 

 
   
MARK-10
Made In U.S.A


 
 
             

GALDABINI
MadeIn Italy
 

 
   
TESTOMETRIC
Made In England


 
 
              

 

 

 


כל הזכויות שמורות לחברת "שטרנג אבי-ציוד טכני בע"מ"
אין להעתיק אתר זה או חלק ממנו ללא רשות מפורשת בכתב מחברת "שטרנג אבי- ציוד טכני בע"מ"